محصول دیجیتالی

مقاله عایق کاری و گاز

مقاله عایق کاری و گاز

مقاله عایق کاری و گاز

۳٫۰۰۰تومان
افزودن به سبد خرید

این مقاله با فرمت ورد و شامل 20 صفحه و دارای موضوعات زیر میباشد


  مشخصات شبكه‌ از نظر فشار گاز   

  جوشكاري‌ لوله‌هاي پلي‌اتيلن   

  نوع اتصالات پلي‌اتيلن   

  تست عايق  و عايقكاري قبل از لوله ‌ گذاشتن  لوله‌ها در كانال    

  گذاشتن‌لوله‌هاي جوشكاري شده و نوار‌ پيچي شده به داخل كانال   

  آزمايش مقاومت و نشتي‌خطوط شبكه‌ طبق مشخصات فني   

  زنگ زدائي و عايقكاري لوله ها   

  عايقكاري گرم و سرد شبكه هاي گازرساني   

و .....