محصول دیجیتالی

پروژه پاورپوینت آشنايی با RIPE و RIPE NCC

پروژه پاورپوینت آشنايی با RIPE و RIPE NCC

پروژه پاورپوینت آشنايی با RIPE و RIPE NCC

۳٫۵۰۰تومان
افزودن به سبد خرید

این پروژه شامل ۵۱ صفحه با فرمت Power Point برای رشته مهندسی کامپیوتر میباشد که شامل

موضوعات زیر میباشد :

فهرست اسلایدها

نحوه شکل گيری RIPE

تصميمات اتخاذ گرديده در اولين سال تشکيل RIPE

عدم ورود به فعاليت های زير توسط RIPE

در سال های بعد
 

مشخصه های RIPE

گروه های کاری RIPE (مهمترين گروه ها )

اجلاس های RIPE

نشستهايی متداول در هر اجلاس (مهمترين نشستها )

انواع ديدارها

تعداد اعضا شرکت کننده در اجلاسيه های RIPE

شرکت کنندگان به تفکيک کشور

RIPE NCC چيست؟

محدوده جغرافيايی RIPE NCC

فعاليت های RIPE NCC

مراتب در اخذ سياست ها

تقسيم بندی آدرس های IP

وضعيت فعلی آدرس ها - IANA

وضعيت فعلی آدرس ها - RIR

وضعيت فعلی آدرس ها BGP Routing Table

طول عمر پيش بينی شده آدرس های IPv4

توزيع آدرس های IPv4 به تفکيک کشور تا سال 2001

توزيع آدرس های IPv6 به تفکيک کشور تا سال 2001

اهداف ثبت آدرس ها

معانی عبارات

نحوه توزيع آدرس ها

مراحل اخذ تاييديه واگذاری آدرس

پروسه کاری اخذ تاييديه

توجه

مراحل واگذاری آدرس های IPv4

واگذاری اختيارات به استان

ارزيابی درخواست – وضعيت واگذاری های قبلی

ارزيابی Addressing Plan

سياست های ارزيابی

به سياست “ عدم رزرو آدرس “ توجه کنيد

درخواست جابجايی آدرس ها

اطلاعات اضافه مورد درخواست ( احتمالی)

يک نمونه Deployment Plan

واگذاری آدرس های IP وقتی معتبر است که

شکل گيری گروه های مطالعاتی در شرکت ديتا

سازمان گروه های مطالعاتی ( غير رسمی)

انواع فعاليت های مطالعاتی

مراحل انجام فعاليت های مطالعاتی

رتبه بندی اعضا

نشست های گروه های مطالعاتی

مشارکت شرکت های مخابرات استانی

  

گروه دستفروش پذیرای تمامی سفارشات پایان نامه ، مقاله ، ترجمه ، تحقیق ، کاراموزی می باشد . با ما تماس بگیرید